Opdrachtgevers

OV IJmond

Sinds februari 2016 werkt Martijn Mewe als adviseur/projectleider voor de ondernemersverenging IJmond. OV IJmond is met ruim 500 leden een belangrijke speler binnen het Noordzeekanaalgebied en de MRA. De taak van Mewe advies is om de strategische ontwikkeling van de organisatie, met name bij diverse clusters en commissies, te ondersteunen.


Winkelstichting Plein 1945

Sinds februari 2016 is Mewe voorzitter van de Winkelstichting Plein 1945 in IJmuiden. In deze nevenfunctie draagt hij bij aan de verdere ontwikkeling van de stichting als belangrijke (gespreks)partner van de gemeente en overige partijen rondom het Plein 1945. Uitdagingen liggen er op het terrein van voldoende continue verhuur, aantrekkelijkheid van het winkelaanbod en (her)ontwikkeling van het gebied op en rondom Plein 1945.


Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Eind 2015 was Mewe Advies actief als projectleider voor een interne werkconferentie over het Groene Gebied in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Doel van het project was om doelstellingen te formuleren t.b.v het toeristisch en recreatief op de kaart zetten van het Groene Gebied binnen de Metropool Regio Amsterdam.


MKB en OV IJmond

In het voorjaar van 2015 heeft Mewe Advies een tranisitie-onderzoek voor MKB IJmond uitgevoerd. Deze ondernemersvereniging wil een betere propositie hebben ten opzichte van de diverse partners in het werkgebied, in het bijzonder de gemeentes. Een manier om dit te bereiken is om meer aansluiting te zoeken bij andere ondernemersverenigingen in de IJmond, in het bijzonder OV IJmond. De conclusie in het eindrapport is dat fusie met OV IJmond gewenst is. Na de zomer heeft Mewe de aansluiting, die per 1-1-2016 is beklonken, begeleid. 


RTV Seaport

RTV Seaport is de lokale omroep voor de inwoners van de gemeente Velsen. De omroep wil haar activiteiten en programmering versterken, door de samenwerking met andere media-organisaties in de IJmond te zoeken. Mewe Advies heeft het bestuur van RTV Seaport geholpen met het onderzoek naar deze IJmondiale samenwerking. In september 2015 heeft dit mede geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie omroepen van Velsen, Beverwijk en Heemskerk.