Home

Mewe Advies helpt organisaties en bedrijven in veranderende tijden. Ik denk graag mee om nieuwe ambities concreet te maken en te verwezenlijken. Het kernbegrip in veranderprocessen is wat mij betreft 'samenwerking'. Mijn kracht ligt vooral in het ondersteunen van organisaties die op zoek zijn naar ketensamenwerking.
 

De subtitel ‘Verandering in Cultuur’ heeft een dubbele betekenis. Enerzijds geeft het aan dat mijn kracht ligt in het bijstaan van organisaties, die een wezenlijke (cultuur)verandering willen of moeten doormaken. Anderzijds wil ik hiermee duidelijk maken op welke sector mijn belangrijkste focus ligt, namelijk de cultuursector (kunst, cultuur en media in de volle breedte).


In 2015 zet ik de stap naar zelfstandig adviseurschap, vanuit de overtuiging dat daarmee mijn talenten het beste tot zijn recht komen. Mijn manier van adviseren is te typeren als persoonlijk en gericht op vertrouwen. Mijn overtuiging is dat advieswerk alleen effectief kan zijn, als er werkelijk contact is tussen adviseur en opdrachtgever. Mijn belangrijkste kwaliteit is het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties. Deze kwaliteit maak ik concreet door het bieden van twee producten: advies en interim-management. 

Martijn Mewe