Advies

De sectoren in het maatschappelijk middenveld – zoals cultuur, media of onderwijs – zijn de laatste jaren enorm in beweging. Door bezuinigingen en toenemende maatschappelijke (subsidie-)eisen worden bedrijven en organisaties gedwongen zichzelf opnieuw uit te vinden. De focus moet worden verlegd van een aanbodgerichte, interne blik naar een vraaggestuurde, ondernemende kijk. De overheid en maatschappij verlangen dat, maar organisaties willen het zelf ook. Het is alleen niet altijd even simpel.

Veranderende omstandigheden vragen vaak radicale beslissingen van bestuurders. Veel organisaties staan voor grote uitdagingen. Moet ik mijn productenaanbod verruimen? Bij welke doelgroepen liggen er nieuwe kansen? Is een strategische alliantie met een branchegenoot wellicht een optie? Of moeten we juist fuseren met een bedrijf dat een aanvullende dienst levert? Kortom, vraagstukken op het vlak van de strategie van een organisatie.

De strategie van een organisatie bepaalt de koers voor de (middel)lange termijn. Vanuit de missie (primaire reden van bestaan) en de visie (beleid) bepaalt de leiding hoe deze ambitie moet worden bereikt. Strategie gaat over doelstellingen en aanpak.

Over dit soort vraagstukken denkt Mewe Advies graag mee. Mewe's kracht schuilt erin dat hij in korte tijd een analyse kan maken van de uitdagingen. Bij zijn aanpak ligt de nadruk op het goed luisteren naar de ambities van het management en het peilen van de stemming binnen de organisatie.

Voorbeelden van concrete producten die dit type advies kan opleveren, zijn een meerjarenbeleidsplan, een business plan of een strategisch visiedocument. Dit soort producten zijn van Martijns hand kort, concreet en oplossingsgericht.