Interim Management

Bedrijven en organisaties staan voortdurend onder druk om in te spelen op technologische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om hun producten en processen voortdurend tegen het licht te houden, om op veranderende behoeften te kunnen inspelen.

Dit brengt met zich mee dat het bestuur flexibel moet opereren. Het vereist de nodige flexibiliteit en probleemoplossend vermogen van de organisatie en haar medewerkers. Niet alle organisaties zijn daarin voldoende toegerust. Een interim-oplossing voor het management kan voor een bepaalde levensfase de juiste kwaliteit brengen. Juist binnen de dynamische cultuur- en mediasectoren kan zo’n impuls van grote waarde zijn.

Graag ondersteunt Mewe Advies een organisatie als interim-manager of interim-directeur. Mewe's toegevoegde waarde ligt vooral bij bedrijven die grote veranderingen doormaken, in het bijzonder bij het aangaan van strategische allianties met partner-organisaties. Alhoewel hij op het hoogste abstractieniveau van een organisatie kan opereren, zal Martijn in de uitvoering zo concreet mogelijk te werk gaan. Kernwoorden daarbij zijn: oplossingsgericht, helder en betrouwbaar.